, 2023/5/11

Az anya és a csecsemő közötti kötődés kialakítása rendkívül érzékeny folyamat a szülés utáni időszakban. Ebben a tekintetben az anya-csecsemő kapcsolat (MIR) prediktív jellemzőinek megértése segítheti az egészségügyi szolgáltatókat a MIR-fejlesztő beavatkozások megtervezésében és végrehajtásában

Anya-csecsemő kapcsolat és annak prediktorai

Ezért ezt a vizsgálatot az anya és csecsemő közötti kötődés mértékének és annak előrejelzőinek meghatározására végeztük.

Módszerek

Ez egy keresztmetszeti vizsgálat volt 406 anyán, akiket Rashtban átfogó egészségügyi központokba utaltak be. A többlépcsős klaszteres véletlenszerű mintavételt alkalmaztuk. Adatgyűjtő eszközeink a következők voltak: a kutatók által tervezett adatgyűjtő űrlap az anyai és csecsemő kötődés prediktorainak meghatározására, valamint a standard MIR-skála. A vizsgálat szignifikancia szintjét 5%-nál kisebbnek tekintettük.

Eredmények

A MIR-pontszámok átlaga 12,7±8,1 volt. Az anya és csecsemő közötti kötődés legmagasabb pontszáma a csecsemő zaklatásának kockázata, a legalacsonyabb pontszám pedig az anya és csecsemő közötti kötődés területén volt. A logisztikus regressziós teszt eredményei azt mutatták, hogy a MIR-pontszámok statisztikailag szignifikánsan összefüggnek a házastársak életkorával, a házastársak iskolai végzettségével, a szülések számával és a szoptatási problémákkal (p<0,05).

Következtetések

Az eredmények azt mutatták, hogy szignifikáns kapcsolat van a MIR és a házastársak kora, a házastársak képzettsége, a szülések száma és a szoptatási problémák között. Ezért a MIR javítását célzó tervezés során figyelmet kell fordítani ezekre a kérdésekre.

Bevezetés

Az anya-csecsemő kapcsolat (MIR) rendkívül érzékeny folyamat a szülés utáni időszakban (Dubber et al., 2015). A hasznos MIR legfontosabb hatása, hogy a csecsemők egészséges szociális és érzelmi fejlődése bekövetkezzen (Kliegman & St Geme, 2019). Az anya és a csecsemő közötti egészséges kapcsolat elősegíti a csecsemők személyiségjegyeit, például a kíváncsiságot, a szociális képességeket, az együttműködést, a függetlenséget és a magasabb szintű önértékelést, és irányítja a gyermek viselkedését a jövőbeli társas kapcsolatokban (Numan & Young, 2016).

E kapcsolat nélkül a gyermek fokozottan ki van téve a pszichológiai és szociális nehézségek kockázatának (Scatliffe et al., 2019). Valóban longitudinális vizsgálatok arról számoltak be, hogy a csecsemő egészséges kapcsolatok kialakítására és fenntartására való képességét egész életében jelentősen ronthatja az anyával való bizonytalan kapcsolat (Toosi és mtsai., 2014). A kutatók arról számoltak be, hogy azok a gyermekek, akik csecsemőkorukban valamilyen bizonytalan kapcsolatot szenvedtek el, ki vannak téve a hippokampusz csökkent fejlődésének (memóriazavarok), a bal agyfélteke csökkent növekedésének (depresszió) és a limbikus rendszer fokozott érzékenységének (szorongásos zavarok) (Korja és mtsai., 2012).

A MIR zavarának (a gyermek elutasítása, érzelmi reakciók késése vagy hiánya, ellenségesség, ingerlékenység érzése és agresszív impulzus) előfordulását az anyák akár 25%-ánál is kimutatták (Barrett és mtsi., 2012). A MIR-zavarok a gyermek felnőttkori pszichopatológia kialakulásának kockázatának növekedéséhez vezethetnek (Leyh et al., 2016). Emellett az anya és a csecsemő közötti kapcsolat hiánya számos egyéni és társadalmi következményhez vezet, többek között agresszióhoz, depresszióhoz, szorongáshoz (Cambonie et al., 2017), rosszabb szociális működéshez, másokkal szembeni erőszakos viselkedéshez és bűnözéshez (Nordahl et al., 2020).

Különböző tényezők hozhatják létre a MIR-rendellenességeket. A MIR-t befolyásolhatják a csecsemővel kapcsolatos tényezők, mint például a késői születés, a fizikai problémák (Nakano és mtsai., 2019), a nyugtalanság, a szoptatás, a születési súly, a csecsemő jelenlegi súlya (Galeshi és mtsai., 2016), a csecsemő neme, a csecsemő által preferált nem és a szoptatás kezdetének időpontja (Dezvaree és mtsai., 2016). Továbbá a szülőkkel, különösen az anyákkal kapcsolatos tényezők, mint például a szociális támogató hálózat (Tichelman et al., 2019), fizikai betegség, szülés utáni szorongás, depresszió, az anyával kapcsolatos egyéb pszichológiai problémák, a közelmúltbeli szülés típusa, felkészülés a terhességre (śliwerski et al., 2020), a szüléskori terhességi kor, a kórházi tartózkodás időtartama, az anya életkora, az anya foglalkozása, az anya iskolai végzettsége, az abortusz, a halvaszületés története, a közelmúltbeli terhességre való hajlam és a családi állapot, mind figyelembe kell venni (Muzik et al., 2013).

Iránban nincsenek anya-csecsemő kapcsolatra vonatkozó szolgáltatások, és ez korlátozza a MIR-rel kapcsolatos vizsgálatokat (Torshizi & Sharifzadeh, 2013). Annak ellenére, hogy a MIR-nek jelentős előnyei vannak, még mindig hiányosságok vannak annak megértésében, hogy sok anyának miért okoz nehézséget az egészséges kapcsolat kezdeményezése és fenntartása a csecsemőjével. Tekintettel a MIR-nek a csecsemő jövőbeli egészségére és fejlődésére gyakorolt fontos hatásaira, fontos a MIR-előrejelző tényezők vizsgálata annak érdekében, hogy a kapcsolati problémák szempontjából fokozottan veszélyeztetett anyákat idejekorán felismerjük és támogassuk. Ezért úgy döntöttünk, hogy vizsgálatot végzünk a MIR mértékének és előrejelző tényezőinek meghatározására.

Anya-csecsemő kapcsolat az első életévben

Az interaktív minták fejlődését az első életévben egészséges anya-baba pároknál és olyan csecsemőknél vizsgálták, akiknek az anyja pszichiátriai vagy pszichoszociális problémákkal küzd, amelyek zavarják a gyermekkel való kapcsolattartást. Az első 2-3 hónap során egészséges anya-baba párokban olyan kapcsolat alakul ki, amelyet az anya és a csecsemő közötti jelek és válaszok bensőséges cseréje jellemez. A csecsemő veleszületett képessége az utánzásra és a vizuális/auditív ingerek szabályozására fokozatosan mintázódik, és az anya empatikus válasza támogatja. 2-3 hónapos korában a csecsemő kialakította a társas kapcsolatok alapvető mintázatát.

Ez a fejlődés nem látható, ha az anya nem tud alkalmazkodni a baba jelzéseihez és nem tudja azokat támogatni. Egyszerű szociális nélkülözés esetén úgy tűnik, hogy a baba nem "tudja", hogyan kell használni a szociális kapcsolatot. Az anya válaszának aktív kudarca esetén az érzelmi visszahúzódás mintája alakul ki, amikor a csecsemő kerüli a szemkontaktust, nem vesz részt a hangos párbeszédben, és könnyen kiborul, ha szociális kapcsolatot kínálnak neki. A következő hónapokban a motoros fejlődés lehetővé teszi, hogy a baba a külvilág dolgai után nyúljon: csörgők, az anya arca, saját lába stb. után.

Kezd kialakulni az én és a nem-én érzékelése. A csecsemő elvárja, hogy az anya kitalálja és teljesítse kívánságait, és az anya mégis alkalmazkodik a csecsemő bővülő képességeihez és igényeihez, és támogatja azokat. Ezzel szemben a nem alkalmazkodó anyával rendelkező csecsemő normális érdeklődést mutathat, vagy nem mutathat az élettelen dolgok után való nyúlkálás iránt. A szociális visszahúzódás azonban akadályozza a csecsemőt abban, hogy az anya arca és teste után nyúljon. Gyakran megfigyelhető a tárgyak kezelése, szájjal való fogdosása és vizsgálata iránti korlátozott érdeklődés, ami a csecsemő tevékenységének avitális és sztereotip minőséget kölcsönöz.

A csecsemő nem várja el az anyától, hogy kitalálja és teljesítse kívánságait. Az önmagával és a nem-énnel kapcsolatos tapasztalatai beszűkültek, és megfosztják az egészséges anya-baba párok gazdag és változatos szociális interakcióitól. 10-12 hónapos korban a csecsemők már képesek mozogni, és megpróbálnak mindent kezelni és megvizsgálni, ami a hatókörükbe kerül. Ebben a korban az egészséges csecsemők képesek érzékelni, hogy a sajátjukon kívül más akaratok és elmék is léteznek. Az anya verbális és testi jelzésekkel bátoríthatja vagy megállíthatja a gyermeket. A gyermek kompromisszumot köthet vagy tiltakozhat, és meg fogja érezni a személyiségét

Az életkoronkénti útmutató a babával való kötődéshez

Észrevetted már, hogy a babád gyönyörű arcát - azokat a pufók arcocskákat, csillogó szemeket és azt a huncut mosolyt - valahogy lenyűgözőbb nézni, mint akár a legjobban sikerült Oscar-díjas blockbustert? Ez nem véletlen. Ti ketten arra vagytok beprogramozva, hogy alaposan élvezzétek egymás társaságát. És ha most követik az ösztöneiket, és nagyszerű kapcsolatot alakítanak ki, akkor egy életre szóló sztárkapcsolatot alapozhatnak meg.

Egy tanulmány szerint azok a csecsemők, akik 12 hónapos korukban biztonságosan kötődtek az anyjukhoz (hozzá fordultak vigasztalásért, amikor egy ismeretlen helyet fedeztek fel), a 20-as éveik elején nagyobb valószínűséggel kerültek ki egy vitából, amikor még mindig úgy érezték, hogy kötődnek a partnerükhöz. "E kutatás eredményei azt sugallják, hogy a szeretetre, bizalomra és konfliktusmegoldásra való képességünk részben abból ered, hogy csecsemőként hogyan bántak velünk" - magyarázza a tanulmány szerzője Jeff Simpson, Ph.D., a Minnesotai Egyetem pszichológia adjunktusa.

A kicsik szeretete az egészségük megőrzésében is segíthet. A Psychological Science című szaklapban megjelent kutatás szerint a figyelmes szülők pufferelik a gyerekeket a krónikus stresszel szemben, amely alvászavarokat, emésztési problémákat, memóriazavarokat, depressziót és elhízást okozhat. A kedveseddel való kötődés intuitív - és örömteli. "A kötődés nem a "helyes" viselkedésről szól" - mondja Daniel Messinger, Ph.D., a Miami Egyetem gyermekpszichológia professzora. "Valójában arról szól, hogy figyeljük őt, és érzékenyen reagálunk rá." Tehát ha mindketten jól érzik magukat, akkor jól csinálják! Szüksége van néhány tanácsra? Olvass tovább, hogy megtudd, mit vár tőled a csecsemőd az első évben.

0-3 hónapos kor

Kedvencek kiválasztása

Nem véletlenül váltja ki a babád bőrének illata a gyengédség érzését. Amikor megszagolod, átöleled vagy szoptatod a kicsinyedet, a tested oxitocint szabadít fel, azt a kötődési hormont, amely szeretetre és védelemre késztet - és ez arra ösztönzi a babát is, hogy azonnal ölelkezzen vissza. Az oxitocin nem az anyatermészet egyetlen ösztönzése arra, hogy te és a kisbabád szerelmesek legyetek egymásba. Születésétől fogva a baba is arra van programozva, hogy kapcsolódjon Önhöz. Meg tudja különböztetni az emberi arcot és hangot a többi látványtól és hangtól, és imádja figyelni minden mozdulatodat. Ráadásul nem véletlen, hogy a baba körülbelül 8-12 hüvelyk távolságból lát a legjobban - pontosan ekkora a távolság az arcod és az övé között, amikor a karodban van. A baba még a szülői hangokat is felismeri, és megfordul, amikor meghallja Önt. Óóó-csodálatos!

A csecsemők is szívesen töltenek időt olyasvalakivel, aki ugyanolyan lelkesen lóg velük. A csecsemő már 2 hónapos korában észreveszi, ha valami nem stimmel abban, ahogy az anyukája reagál a jelzéseire. Egy tanulmányban a kutatók kamerákat és televíziókat kapcsoltak össze, hogy az anyák egy másik szobából is tudjanak a csecsemőjükre gügyögni és mosolyogni. Amikor a kutatócsoport egy másodperces késleltetést okozott abban, amit a baba a képernyőn látott - így az anya reakciói csak egy kicsivel maradtak le -, a csecsemő elfordult. "A babák azt akarják érezni, hogy ők irányítanak" - magyarázza a tanulmány szerzője, Dr. Tricia Striano, a New York-i Hunter College pszichológusa. "Amikor az anyák ráhangolódnak a gyermekük viselkedésére, a babák olyan módon vesznek részt, ami kiváltja a választ."

10 dolog, amit az újszülöttekről tudni kell

Ha a kicsi mosolyog az első napokban, az a vigyor nem jelent sokat. Ez egy reflex. Körülbelül 6 hetes korukban azonban a babák elkezdenek reagálni a környezetükre, 2-3 hónapos korukra pedig az agyuk már elég fejlett ahhoz, hogy mosolygás közben egyenesen rád nézzenek, és tudassák veled, hogy miattad olyan boldogok - mondja Dr.

Építsd ki a kötelékedet

Mutasd meg a kicsinek, hogy törődsz vele. "Hangolódj rá a babádra" - tanácsolja Meredith F. Small, Ph.D., a Cornell Egyetem professzor emeritája és a Our Babies, Ourselves című könyv szerzője: How Biology and Culture Shape the Way We Parent. "Tartsd a kezedben, amikor csak tudod, és figyelj oda, amikor vonaglik vagy szokatlanul csendes. Ez segít kitalálni, hogyan jelzi neked, hogy éhes vagy elégedett". A szoptatás, az ölelés vagy a masszázs nagyszerű módja a kötődésnek, és a kutatások szerint a baba hordozóban való hordozása, amikor úton vagytok, szintén segít a kapcsolat fenntartásában.

A szemtől szemben töltött idő alatt olyan arckifejezésekkel, gügyögésekkel és ölelgetésekkel lépjen kapcsolatba, amelyeket természetesnek érez - de ne vigyorogjon automatikusan minden alkalommal, amikor a baba felé fordul. Tudni fogja, hogy csak színlelsz! "Ha egy anya mosolyog, de ez nem kapcsolódik ahhoz, amit a baba csinál, akkor végül inkább máshová néz" - mondja Dr. Striano.

4-8 hónapos kor

Az első barátok

A baba fejlődő intellektusa segít neki felismerni, hogy a veled való interakciók különböznek az idegenekkel való interakcióktól. "Megtanulja: "Más felnőttekkel ellentétben anya megvigasztal, és amikor sírok, apa általában megetet"" - magyarázza Dr. Messinger. "Bizonyos dolgokat várnak el egy csere során".

Ha következetesen igyekeztél megnyugtatni, és a baba úgy érzi, hogy vigyázol rá, játszani fog (játékokkal, a kulcsaiddal, bármivel!) és felfedezni a világot, amire a fejlődő agyának most éppen szüksége van. "Egy csecsemő valami egyedit tanul, amikor felvesz egy tárgyat, vagy a szájába veszi, szemben azzal, ha csak nézi" - mondja Dr. Striano. "Ezért fontos, hogy a babát arra ösztönözzük, hogy kézzelfoghatóan ismerkedjen a környezetével."

Ha a baba jól érzi magát a környezetében, a munkába való visszatérés nem lesz olyan ijesztő számára. Ráadásul a baba képes lesz játszani és tanulni anélkül is, hogy Ön mellett lenne. "Ez a tökéletes alkalom arra, hogy elkezdje megtanítani a babának, hogy idegenek, például egy dadus vagy a bölcsődei dolgozók, jól fognak rá vigyázni" - teszi hozzá. Amikor hazatérsz, a babád széles vigyorral üdvözöljön téged. Ha a baba elfordul, az azért van, mert most tanulja az érzelmek szabályozását, és az öröm, hogy lát, túlságosan intenzív.

Építsd ki a kötelékedet

Ahhoz, hogy tápláld gyermeked éhes elméjét, tartsd őket közel magadhoz, miközben a napodat töltöd. "A baba észreveszi, ha nem veszel róla tudomást - mondjuk, ha a tévé elé ülteted -, és ha egyszerűen csak elfoglalt vagy" - mondja Dr. Striano. "Értékelni fogja, ha a cselekvés részévé teszed őt." Beszélgessen a kicsivel, amikor a közelben van, és játsszon kukucskálósat, miközben a szennyest hajtogatja. És amikor a baba elkezd játszani a hasábokkal és a játékokkal, bátorítsa sok szóbeli elismeréssel! Mindezek mellett ne vedd magadra, ha a babának nincs kedve interakcióhoz. "Néha a csecsemőknek szükségük van arra, hogy félrenézzenek"

9-12 hónapos

Maradjunk együtt

Előfordulhat, hogy a baba megpróbál beléd kapaszkodni, amikor megpróbálsz elmenni mellőle. Ez normális - és átmeneti. A szeparációs szorongás a 9 hónapos kor körül jelentkezik, amikor a baba már képes emlékezni Önre, még akkor is, ha nem látja Önt. De a mintákat is érzékelik, és megértik, hogy mindig visszajössz. "Ha következetes jelzéseket adsz a babádnak, és ha valóban megjelensz "egy perc múlva", akkor elkezd bízni abban, hogy meg fogsz jelenni" - mondja Dr. Striano. "Azok a babák küzdenek a legtöbbet, akik gyakran tényleg nem tudják megjósolni, hogy a gondozójuk vissza fog-e jönni vagy sem."

A könnyes búcsúzkodások közepette egy újabb társadalmi lépést láthatsz: A kicsi elkezd gesztusokkal kommunikálni, például integetni vagy felemelni a karját, hogy felvegyék. "A babák elkezdik megosztani a szándékaikat. Például bámulhatnak valamit, teljesen várva, hogy te is megfordulsz, hogy megnézd" - teszi hozzá Dr. Messinger. A mosolyokat is "megosztják", vigyorognak egy játékra, majd mosolyukat feléd fordítják. "Ez a tekintetváltás céltudatos" - mondja.

Hogyan kezeljük az elválasztási szorongást a csecsemőknél?

Építsd ki a kötődést

Továbbra is küldjön egyértelmű, következetes jelzéseket, hogy szereti a babáját, és hogy mindent megtesz azért, hogy megértse, mit akar mondani. Ez nem menetparancs. Inkább egy engedély, hogy szünetet tarts a rohanó életedben, és pontosan azt tedd, amit az ösztöneid súgnak. "A mi kultúránkban nehéz letenni azokat a dolgokat, amelyeket szeretünk rendben tartani, mint például a pénzügyek vagy a mosás, és csak leülni a babánkkal, hogy lássuk, mit csinál" - mondja Dr. Small. "A babád igenis szeretne foglalkozni veled, ezért engedd meg magadnak, hogy néha elengedd a többi dolgot, és csak élvezd őt!" Kihagyja a takarítást az összebújásért? Majd mi megöleljük!